Av. Nur Banu Akpınar

Suriyeli Vatandaşların Çalışma İzni

Suriyeli vatandaşlar, 22.10.2014 tarihinde 29513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinin Geçici 1. Maddesi uyarınca Geçici Koruma Statüsünde bulunmaktadırlar.

Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye'de Gayrimenkul Edinmesi

2012 yılında 2644 sayılı Tapu Kanununda yapılan değişiklikler ile yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de gayrimenkul satın almalarının önündeki birçok engel ortadan kaldırılmıştır.