Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olabilmek İçin Yeni İmkanlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLABİLMEK İÇİN YENİ İMKANLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                05.10.2018 

12.01.2017 tarih 29946 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olabilmek için yeni imkanlar getirilmiştir.

Değişiklik öncesi Türk Vatandaşlığı doğum, yetkili makam kararı, seçme hakkı ile kazanılır iken getirilen bu yeni düzenlemeler ile yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığı kazanılmasının önü açılmıştır.

Ardından 19.09.2018’de yayımlanan yeni yönetmelikle Yabancıların Türk vatandaşlığı almak için karşılamak zorunda olduğu yatırımlarda mali kriterler düşürülmüştür. Yapılan son değişiklikler ile birlikte bu imkanları şöyle sıralayabiliriz.

1. TÜRKİYE’DEN GAYRİMENKUL SATIN ALAN YABANCILAR TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK.

Türkiye’den en az 250.000,00 USD tutarında gayrimenkul satın alan ve bu gayrimenkulleri satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tespit edilen yabancılar Türk Vatandaşı olabilecek. Gayrimenkullerin 3 (üç) yıl süre ile satılması yasak olup bu yönde tapu kaydına satılamaz şerhi konulacak.

2. TÜRKİYE’YE SABİT SERMAYE YATIRIMI YAPAN YABANCILAR TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK.

Türkiye’ye en az 500.000,00 USD tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren ve bu yatırımı Ekonomi Bakanlığı tarafından tespit edilen yabancılar Türk Vatandaşı olabilecektir.

3. TÜRKİYE’YE NAKİT PARA GETİREN YABANCILAR TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK.

Türkiye’ye en az 500.000,00 USD tutarında mevduat getiren ve bu getirilen para Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tespit edilen yabancılar Türk vatandaşı olabilecek. Getirilen bu mevduatın 3 (üç) yıl süre ile Türkiye’de tutulması zorunludur.

4. TÜRKİYE DEVLETİ, DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARINA YATIRIM YAPAN YABANCILAR TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK.

Türkiye devleti tarafından ihraç edilen devlet borçlanma araçlarına 500.000,00 USD tutarında yatırım yapan ve bu yatırımları Hazine Müsteşarlığı tarafından tespit edilen yabancılar Türk Vatandaşı olabilecek. Yapılan bu yatırımın 3 (üç) yıl süre ile Türkiye’de tutulması zorunludur.

5. TÜRKİYE’DE İSTİHDAM OLUŞTURAN YABANCILAR TÜRK VATANDAŞI OLABİLECEK.

Türkiye’de en az 50 kişilik istihdam oluşturan ve bu istihdam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tespit edilen yabancılar Türk Vatandaşı olabilecek.

Yönetmelikte geçen parasal değerlerin belirlenmesinde tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının efektif satış kuru esas alınacaktır. 

Tüm bu şartları sağlayan yabancılar, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile Türk Vatandaşlığına hak kazanabilecekler. Konu hakkında detaylı bilgi almak için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz.

ALTINTAŞ HUKUK & DANIŞMANLIK

T:  0212 416 77 40

E:  altintas@altintas.av.tr

W: www.altintas@av.tr