Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

Enerji Hukuku

Sürekli gelişim ve değişim gösteren Enerji sektöründe Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale | Kökenek Avukatlık Ortaklığı bağımsız elektrik üreticisi, özel şirket, finansal kuruluş ve gayrimenkul şirketi niteliğindeki ulusal ve uluslararası müvekkillerine bilhassa yenilenebilir enerji, madencilik, petrol, gaz ve elektrik alt pazarlarında aktif bir hukuki danışmanlık vermektedir.

Sürekli gelişim ve değişim gösteren Enerji sektöründe Moral | Kınıkoğlu | Pamukkale | Kökenek Avukatlık Ortaklığı bağımsız elektrik üreticisi, özel şirket, finansal kuruluş ve gayrimenkul şirketi niteliğindeki ulusal ve uluslararası müvekkillerine bilhassa yenilenebilir enerji, madencilik, petrol, gaz ve elektrik alt pazarlarında aktif bir hukuki danışmanlık vermektedir.