Geliştirici

Alper ÇUBUKÇU

Software Developer - Alper ÇUBUKÇU
loader

Uluslararası Hukuk

Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilere uluslararası düzeyde danışmanlık yapmakta, yerli ve yabancı müvekkillerimizi temsil etmekte ve onlara uluslararası ticari uyuşmazlıklarının çözümü hakkında hizmet sunmaktayız.

Ülkemizde işlem yapan yabancı müvekkillerimize bu işlemlerin başlatılması, sürecin sorunsuz şekilde mevzuatlara uygun devam ettirilmesi hususunda destek hizmet sunmaktayız. Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesini sağlayan Büromuz ayrıca uluslararası mahkemeler (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi) nezdinde de müvekkillerini temsil etmektedir.
Altıntaş Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak uzman ekibimiz ile Uluslararası Hukuk alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;
İthalat ve İhracattan Kaynaklanan Uluslararası Alacakların Takibi
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Uygulamalara Karşı Savunmaların Hazırlanması
Yargı Kararlarının Yabancı Ülkelerde İcra ve İnfazının Gerçekleştirilmesi
Şirketlere Yatırım Teşvikleri İle İlgili Danışmanlık Hizmeti Verilmesi
Serbest Bölgede Karşılaşılan İhtilafların Çözümü
Uluslararası Aile Hukuku
Uluslararası Finansman Teknikleri
Yurt İçi ve/veya Yurt Dışında Açılan Anti-Damping Soruşturmalarının Takibi
Yurt İçi ve/veya Yurt Dışında Açılan Sübvansiyon Soruşturmalarının Takibi